Smokey Eye

Jessica Stam for Ellassay Spring Summer 2011

ad_1]
Jessica Stam for Ellassay Spring Summer 2011

Gorgeous smokey eye. Jessica Stam for Ellassay Spring Summer 2011